Tel: 93 302 53 53 / 93 302 11 77 | [email protected]

Via Augusta, 281 - 285, 4ª planta - 08017 Barcelona

Magnetoteràpia

Tècnica basada en l’aplicació d’ones magnètiques, la finalitat de les quals és aconseguir una acció antiiflamatòria, però sobretot l’estimulació de l’osteogènesi (estimular la formació de l’òs), efecte de capital importància per accelerar la resolució de fractures òssies i sobretot per millorar la nova formació de massa òssia en l’Osteoporosi.

Com es descriu al capítol corresponent, hi ha un desequilibri entre la formació i la destrucció de massa òssia; els fàrmacs actuen frenant l’acció de les cèl·lules destructores d’os, la magnetoteràpia estimulant la funció de les cèl·lules formadores d’os, el tractament complet d’aquesta patologia és la combinació de la farmacologia amb l’aplicació de la  magnetoteràpia per poder obtenir la màxima efectivitat als resultats terapèutics.

Magnetoteràpia y Osteoporosi

La finalitat principal de la magnetoteràpia és l'estimulació de la osteogènesi (estimular la formació de l'os) i així millorar la nova formació de massa òssia en l'Osteoporosi