Tel: 93 302 53 53 / 93 302 11 77 | [email protected]

Via Augusta, 281 - 285, 4ª planta - 08017 Barcelona

Capilaroscòpia

La capilaroscòpia és un tècnica diagnòstica totalment inocua.  Es fa servir un microscopi binocular, una font de llum freda (per no produir un aument de temperatura local i alterar les condicions fisiològiques) i un tipus d’oli per afavorir la visibilitat dels capilars.

La capilaroscòpia ermet veure 'en viu i en directe' els capilars, és a dir, els vassos sanguinis de calibre més petit, a la base de les ungles de les mans

S’utilitza per aquest estudi el FENOMEN DE RAYNAUD, que consisteix en una crisis de palidesa als dits de les mans principalment davant del fred o a situacions de stress emocional, que pot ser primari o ser l’inici d’una malaltia generalitzada. És en aquests casos on té utilitat la capilaroscòpia, en la que es poden apreciar una sèrie d’alteracions que tenen un factor pronòstic de que en el futur es pugui desenvolupar la malaltia, especialment l’ESCLERODERMIA, malaltia del teixit conjuntiu amb una afectació de diferents òrgans.

També s’aprecien alteracions a d’altres malalties reumatològiques com l’ARTRITIS REUMATOIDE, ARTRITIS PSORIÀSICA, LUPUS, etc. Important pel diagnòstic diferencial amb d’altres malalties, especialmente a la FIBROMIALGIA, que permet descartar les malalties descrites; també ens ajuda per seguir l’evolució dels procesos citats, coneixent en profunditat l’activitat de la malaltia que volem control·lar.