Tel: 93 302 53 53 / 93 302 11 77 | [email protected]

Via Augusta, 281 - 285, 4ª planta - 08017 Barcelona

Tractament per als símptomes de la Fibromialgia

 

 

Primera Unitat específica creada a España, en l’actualitat superant els tres mil pacients controlats, estadística que ens proporciona una enorme experiència en aquest camp.

NO HI HA RES QUE ENS ENSENYI MÉS QUE ELS PROPIS PACIENTS, però per això cal escoltar-los, dedicar-los el temps que sigui necessari i sobre tot intentar posar-nos al seu lloc. A partir d’aquest moment estarem capacitats per comprendre les situacions que estan vivint les persones afectades, i ens permetrà aplicar totes aquelles alternatives de les que disposem en la actualitat.

Un altre aspecte a tenir en compte, i que avui en dia s’ha posat de manifest a totes les reunions internacionals sobre Fibromiàlgia, és que és una malaltia molt polimorfa (té moltes formes) amb diverses característiques, pel que s’han acceptat ja els anomenats “subgrups” que estan en període de definició. És de capital importància conéixer tot això abans de plantejar una estratègia terapèutica.

Només un TRACTAMENT MULTIDISCIPLINAR I PERSONALITZAT pot aconseguir una millor qualitat de vida per aquestes persones, la incomprensió i la massificació són la xacra de la medecina.

Ens neguem de forma radical a acceptar el tòpic 'ACOSTUMI'S AL DOLOR' o 'NO ES POT FER RES', perquè totes dues afirmacions, tristement freqüents, SÓN FALSES.

1º DIAGNÒSTIC SEGUR, MATISANT LA FORMA CLÍNICA.

Aplicant els criteris internacionals de l’American Collegue of Rheumatology; tot i això l’experiència ens ha demostrat que no sempre tots els pacients els compleixen; hi ha pacients que no tenen tots els criteris però sí la malaltia y al contrari, els poden complir i estar patint una altra afecció, fet que hem comunicat a diversos Congresos Internacionals; això explicaria els cada cop més freqüents errors diagnòstics.

2º INFORMACIÓ.

Impossible aconseguir la col·laboració total del pacient si no hem informat de les característiques de la malaltia, dels coneixements que d’ella tenim, i quins són els resultats que pretenem amb el tractament.  Trascendental centrar el problema i alliberar-lo de tota la informació que no vingui de fonts professionals.

3ºAVALUACIÓ DE L’ENTORN DEL PACIENT.

Trascendental analitzar-lo en profunditat per poder ajudar-lo. Aquí intervenen factors de caire molt divers, però que hem d’intentar modificar si són negatius per l’evolució favorable del procés.

4º OZONOTERÀPIA.

A  partir de 1993, junt amb els grups alemanys de Berlin i  Munic, iniciem l’aplicació d’aquesta tècnica en la Fibromiàlgia. La finalitat és millorar els nivells d’oxigenació de la massa muscular i interrompre el cercle viciós dolor-contractura-dolor habitual en aquesta malaltia. Les estadístiques actuals, després de més de tres mil pacients tractats han demostrat les teories inicials, assolint una important millora en els aspectes citats. La tècnica emprada és la d’aplicació subcutània amb massatge posterior per a la seva difusió. Un dels símptomes més preocupants i difícils de controlar és la FATIGA. En la recerca de mecanismes per millorar-la, vam iniciar fa tres anys un estudi amb l’aplicació de l’autohemoteràpia amb ozó, observant-se en un alt percentatge una important disminució del cansament; i en l’actualitat forma part de l’arsenal terapèutic habitual dintre del tractament multidisciplinar. Els mecanismes d’acció de l’Ozonoteràpia es descriuen dintre de l’apartat específic de tractaments.

5º TERÀPIA FARMACOLÒGICA.

És indiscutible que la farmacologia ha d’ocupar un apartat dintre del tractament global, sempre amb el criteri del mínim posible però allò adient i necessari. Als últims anys s’han desenvolupat fàrmacs que influeixen sobre els neurotransmissors, base indiscutible del problema, i avui en dia estan en període d’assaig molts altres i noves vies de tractaments farmacològics; tot i això, aquest aspecte cal conèixe’l profundament i només els experts en el tema hauríem d’administrar el ventall del que disposem, tant en el citat camp com en el dels analgèsics, miorrelaxants, ansiolítics, antidepressius, etc. L’ús mínim i adient pot ajudar-nos l’ús indiscriminat i inadequat crea noves patologies.

6º TRACTAMENTS FÍSICS

La mobilització “controlada” és molt important, però sense oblidar que  en determinades fases (brots, formes severes no tractades correctament) un exercici simple pot representar un esforç insuperable pel pacient. Les pautes que associem al tractament global són especialment tècniques d’ESTIRAMENTS, personalitzats, realitzats per un expert i d’inici molt suau amb un increment progressiu amb resultats sovint espectaculars. La resta de tècniques que ajuden a relaxar i tonificar són favorables. En alguns casos (subgrups) poden beneficiar-se de l’OSTEOPATIA, aplicada pel nostre osteòpata profund coneixedor de la fibromiàlgia, en altres circumstàncies podria ser negativa.

La col·laboració de la resta dels nostres especialistes: psicologia, nutrició, neurologia, dependrà de las necessitats de cada cas.